Asiakkaamme – Luottamus tuntuu hyvältä

Palvelemme monen kokoluokan asiakkaita: ohjelmistoyrityksiä, pieniä ja suuria yrityksiä, finanssilaitoksia ja julkishallintoa. Tietoturvapalvelun tarjoamisen lisäksi haluamme, että asiakkaamme tietävät tietoturvansa kehittyvän.

Kaikki asiakkaamme ovat meihin aidosti tyytyväisiä.

Monivuotinen kokemuksemme eri toimialoilla toimivista organisaatioista on antanut meille

laajaa näkemystä ja osaamista, josta asiakkaamme hyötyvät.

SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. Toiminnallaan he luovat edellytyksiä yhteiskunnan kasvulle ja kehittymiselle.

”2NS on loistava kumppani tietoturvahaasteiden sparraamiseen ja yritys on vuosien myötä hitsautunut osaksi tietoturvatiimiämme. 2NS on mukautuvuudellaan ja tarjoamallaan asiantuntijuudellaan pystynyt tuomaan meille aitoa lisäarvoa.”

Juha Keskitalo, Tietohallintojohtaja – SATO Oyj

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria ja tarjoaa sen avulla kansallisia tietotekniikkapalveluita.

"Voin lämpimästi suositella 2NS:ää sekä yksittäisiin teknisiin tietoturvallisuuteen liittyviin koulutusprojekteihin että tiiviimpäänkin tietoturvakumppanuuteen."

Urpo Kaila , Tietoturvapäällikkö – CSC

Suomalainen globaalisti kasvava teknologiayritys Sympa tarjoaa työvälineitä tehokkaaseen ja liiketoimintaa tukevaan henkilöstöhallintoon.

”Kolmannen osapuolen käyttäminen palvelumme tietoturvan kehittämisessä antaa huomattavan lisäarvon sekä meille, että asiakkaillemme. 2NS:n avulla pystymme todentamaan korkeat panostuksemme palvelumme laatuun ja tietoturvaan. 2NS on meille ideaali kumppani.”

Keijo Karjalainen, Toimitusjohtaja – Sympa Oy