EU:n tietosuoja-asetus

Tietosuoja kuntoon

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR hyväksyttiin keväällä 2016 kahden vuoden siirtymäajalla. Näin ollen suomalaistenkin yritysten on oltava asetusten vaatimusten mukaisessa kunnossa keväällä 2018. Asetus koskee käytännössä kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita ja henkilötietojärjestelmien toimittajia.

Vaikka Suomen henkilötietolaissa on ollut jo entuudestaan monia asetukseen liittyviä vaatimuksia, tuo asetus mukanaan kuitenkin laajan joukon uusia vaatimuksia, jotka organisaatioiden tulee täyttää. Lisäksi asetukseen sisältyy aiemmasta poiketen voimakas sanktiointi. Toimintatapojen ja tarvittavien järjestelmämuutosten toteuttaminen vie aikaa ja toimeen kannattaakin tarttua mahdollisimman nopeasti.

Me tarjoamme nopean ja helpon startin GDPR:n haasteiden voittamiseen. Autamme yritystänne saavuttamaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset sopivassa aikataulussa. Tehokas prosessimme takaa, että työ etenee odotetusti ja laadukkaasti.

Työssä edetään tyypillisesti seuraavasti:

  • Tunnistetaan tietosuojan kannalta keskeiset järjestelmät ja toimintatavat
  • Nykytilanteen ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten välisen eron tunnistaminen ja analysointi
  • Kehitystoimien suunnittelu ja kuvaaminen (ja haluttaessa läpiviennin tuki) yhdessä asiakkaan kanssa

Kartoituksen perusteella organisaatio saa:

  • Selkeän kuvan nykytilanteen ja tavoitetilan erosta
  • Tarvittavien kehitystoimien kuvauksen
  • Road mapin ja suunnitelman kehitystoimien etenemisestä
  • Haluttaessa tukea suunnitelman kehitystoimien läpiviennissä

Selkeän, realistisen ja helposti kommunikoitavan etenemissuunnitelman ja sen toimeenpanon avulla kykenet varautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Lisäksi pystyt osoittamaan tämän asiakkaillesi sekä eri sidosryhmille.

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää.