2NS mukana nuorille tarkoitetussa hakkerointihaaste Generation Z Challengessa

Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry järjestää yhdessä 2NS:n sekä useiden muiden alan toimijoiden kanssa nuorille tarkoitetun Generation Z Challenge – Hack With Industry hakkerointihaasteen.

Mikä on Generation Z Challenge?

Generation Z Challenge – Hack With Industry on nuorille, 13-18 -vuotiaille tarkoitettu valkohattuhakkerointihaaste ja sen kohderyhmä ovat hakkeroinnista sekä tietoturvallisuudesta kiinnostuneet nuoret. Tarkoituksena on ohjata nuoria eettisen hakkeroinnin ja tietoturvan pariin, sekä samalla kannustaa heitä hakeutumaan ja kouluttautumaan kyberturvallisuusalalle.

Sanasta hakkerointi tulee helposti mieleen negatiivisia mielikuvia, mutta kyberturvallisuusalalla työskentelee tietoturva-asiantuntijoina niin kutsuttuja valkohattuhakereita. Valkohattuhakkerit ovat tietoturva-asiantuntijoita, jotka voivat olla töissä esimerkiksi tietoturva-alan yrityksissä, joilta muut yksityiset yritykset ja julkishallinnon toimijat tilaavat tietoturvatestauksia. Tietoturva-testauksessa testataan asiakasorganisaation tietojärjestelmiä sekä etsitään järjestelmistä haavoittuvuuksia, jotta tietoturvauhkia voidaan torjua ja riskejä pienentää. Tietoturva-ala onkin kasvava ala, jolle myös hakkeroinnista kiinnostunut nuori voi myöhemmin työllistyä. On kuitenkin tärkeää, että nuorille tarjotaan mahdollisuus saada tietoa alasta, miten alalle pääsee ja millaisia työtehtäviä alalla on. Erityisen tärkeää on opettaa nuorille hakkeroinnin etiikkaa. Opetusta voidaan tarjota Generation Z Challengen kaltaisilla ohjelmilla tai koulussa, esimerkiksi Hack with Espoo -projektin kautta, jossa 2NS on myös mukana.

”Meille 2NS:llä on tärkeää, että voimme ohjata nuoria oikeaan suuntaan hakkeroinnin parissa, sekä näyttää esimerkkejä siitä millaista valkohattuhakkerin työ on. Tämä on tärkeää yhteiskunnallisesti, jotta yksikään nuori, joka kiinnostuu hakkeroinnista ei lähtisi väärään suuntaan, vaan löytäisi alan tarjoamat koulutus- ja työmahdollisuudet. Haluamme tarjota nuorille näkemystä siitä, millaista kyberturvallisuusalalla on työskennellä.” – kertoo Juho Ranta, joka toimii 2NS:llä teknologiajohtajana.

Generation Z Challenge – Hack with Industry käynnistyy 9.3.2021 ja haasteisiin voi osallistua osoitteessa www.challenge.fi. Jos lähipiirissäsi on nuori, joka on kiinnostunut hakkeroinnista, vinkkaathan haasteesta hänelle!

Haasteessa mukana ovat 2NS:n lisäksi Nixu, Elisa, Solita, Fraktal, Visma, F-Secure, Kyberala ry, Keskusrikospoliisi sekä digi- ja väestötietovirasto (DVV).