Kuinka hyödyntää henkilöstötutkimusta parhaan työpaikan rakentamisessa?

Me 2NS:llä toimimme tietoturva-alalla, joka on erityisasiantuntijuutta vaativa osa IT-alaa. Tunnetusti IT-alalla on osaavista henkilöistä toistuvasti pulaa. Alan ympäröivillä työnantajilla on perusasiat lähtökohtaisesti hyvällä mallilla. On näköalapaikkoja ja hyviä henkilöstöetuja, valmentavaa esihenkilötyötä ja pehmeät sohvat viihtyisillä toimistoilla, ilmaisia juomia ja välipaloja unohtamatta.

Miten henkilöstötutkimuksen avulla voi rakentaa hyvästä parasta työpaikkaa ja erottua muista yrityksistä tällaisissa kilpailluissa olosuhteissa, joissa asiat ovat jo hyvin?

Rehellisyys tulosten käsittelyssä on hyvä alku

Käytämme 2NS:llä työntekijäkokemusta mittaavaa tutkimusta, joka toteutetaan puolen vuoden välein ja jonka tuloksiin palataan toistuvasti liki joka kuukausi. Sama menetelmä on käytössä nyt kolmatta vuotta, jotta kehityksen trendiä saadaan esille ja nähdään, toimivatko toteutetut kehitystoimenpiteet.

Työntekijäkokemustutkimuksen tuloksia käydään läpi ja työstetään erityisesti kevään aikana, jotta vuoden mittaan ehditään tehdä tarvittavia uudistuksia. Tuloskäsittelyssä palautetta on runsaasti; numeerisia arviointeja on iso liuta ja avoimia palautteita eri teemoista kymmeniä, yhteensä jopa satoja. Tekoälyä ei ole vielä käytetty jyvien erottamiseen akanoista tuloskäsittelyssä, vaan siihen käytetään aikaa tiimien keskinäisissä ja esihenkilöiden yhteisissä palavereissa.

HR-vastuullinen, joka yleensä vastaa henkilöstötutkimuksen toteuttamisen prosessista, kantaa ison vastuun siitä, että tieto tuloksista jaetaan avoimesti ja sitä käsitellään systemaattisesti. Rehellisyys ja asioiden esittäminen sellaisenaan ovat tärkeitä asioita tuloskäsittelyssä. On uskallettava sanoa ääneen, missä kohtaa riittää vielä kehitettävää ja minkä henkilöstö kokee olevan heikommalla tolalla.

Joustavuus, tasapaino ja työn sisältö 2NS:n vahvuuksina

Tutkimuksemme mukaan 2NS:llä toimii erityisen hyvin luottamukseen pohjaava työn tekemisen vapaus ja joustavuus. Meillä työ ja muu elämä kulkevat tasapainossa. Siitä tulemme pitämään kiinni myös yrityksen kasvaessa.

Työtehtävien sisältö ja sitä kautta työn mielekkyys ovat meillä todella tärkeitä. Työskenteleehän meillä tietoturvan huippuasiantuntijoita, joille nimenomaan työn substanssi on merkityksellisin tekijä työntekijäkokemuksen muotoutumisessa. Eniten olemme saaneet kehitettyä kolmen vuoden aikana kokemusta omista kehitysmahdollisuuksista talon sisällä.

Kehitettävää on toki myös. Ehkä juuri kehitysasioista löytyykin siemen, kuinka tullaan hyvästä parhaaksi. Kasvun myötä meidän on kiinnitettävä uudella tavalla huomiota sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun. Työyhteisön liima on usein se, että tieto kulkee estoitta ja työkavereiden kanssa pysyy yhteys, vaikka tehtäisiin valtaosa työstä etänä. Palkka-avoimuusdirektiivin kannustamana olemme rakentaneet omaa palkkausjärjestelmäämme, joka sekin vaatii vielä lisäkehitystä, jotta kokemus reilusta ja oikeudenmukaisesta palkkauksesta toteutuu täysimääräisesti.

Tärkeiden asioiden eteen työskentely tuottaa tulosta

Hyvän työntekijäkokemuksen syntymiseen vaikuttaa kaikki, mitä työsuhteen elinkaaren aikana tapahtuu. Jokainen meistä kokee asiat omalla tavallansa ja pitää tärkeänä eri asioita. Toinen arvostaa vapautta ja joustavuutta yli kaiken, toiselle oma urakehitys painaa vaakakupissa eniten. Keskikokoisessakin yrityksessä työntekijäkokemuksen vaikuttimien hajonta on suuri. On käytettävä aikaa ja vaivaa yhteisesti tärkeimmiksi koettujen asioiden valitsemiseksi ja juuri niiden edistämiseksi oikeaan suuntaan.

Tulemme 2NS:llä jatkamaan työtä tärkeiden asioiden tunnistamiseksi myös jatkossa. Käymme tinkimättä keskustelua siitä, mikä on merkityksellistä ja mitä pystymme parantamaan. Meistä tulee vielä Suomen paras ja arvostetuin tietoturva-alan yritys, joten emme voi tyytyä vähempäänkään.

Kuten ammattiosaamisen kehittämisessä, toimii myös parhaan työpaikan rakentamisessa jatkuvan oppimisen ja parantamisen menetelmä. Täytyy vain olla hyvä suunnitelma ja motivaatio edistää sitä. Kun yhteinen kokemus hyvästä työpaikasta paranee sieltä täältä, kokonaisuus yli ajan kehittyy kohti parasta mahdollista.

Blogin on kirjoittanut 2NS:n HR:stä vastaava Jaana Pullinen. Bongaa Jaana linkkarista ja jaa paras ajatuksesi henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntämisestä. Tai jos olet kiinnostunut tulemaan 2NS:lle töihin, laita silloinkin viestiä Jaanalle tai jätä CV:si meille urasivullamme