Millaista on työ projektipäällikkönä 2NS:llä?

Tietoturva-alalla työtehtävien sisältö ja niiden osaamisedellytykset vaihtelevat leveällä haitarilla. Alalle tulevalle tai tietoturva-alan sisällä uutta polkua hakevalle on hyvä tuntea alan eri työtehtäviä ja niiden sisältöjä.

2NS:llä työskentelee tietoturvan parissa valkohattuhakkereita, tietoturvan johtamisen ammattilaisia, tietoturva-arkkitehteja ja projektipäälliköitä. Olemme organisoineet työtehtävämme tarjoamiemme palveluiden ja osaamisalueiden ympärille niin, että kukin voi sopivasti keskittyä omaan core-osaamiseensa ja samalla hakea kehitystä oman työroolin rajamailla tai yhdistämällä vastuita eri roolien välillä.

Vaihtelevat päivät työn suolana

Projektipäällikön työ sisältää paljon yhteydenpitoa oman organisaation sisällä myyntiin ja asiantuntijoihin. Projektipäällikkö varmistaa projektin sujuvan aloituksen, läpikulun ja projektin tavoitteiden saavuttamisen. Työhön kuuluu paljon asiakaspalavereihin valmistautumista ja niiden vetämistä. Projektipäällikkö varmistaa, että projektin sisälle sovitut asiat etenevät aikataulussa ja etenemisestä on yhteinen kuva sekä asiakkaalla että sisäisesti 2NS:llä. Projektin päättyessä projektipäällikön vastuulla on käydä läpi etenkin teknisten projektien lopputuotokset ja olla mukana niiden esittämisessä asiakkaalle.

”Mukavaa on se, kun työpäivät eivät ole samanlaisia, vaan projektien mukaan vaihtelee, mitä tulee päivien aikana tehtäväksi”, kertoo Teemu, yksi projektipäälliköistämme 2NS:llä.

Projektipäällikkömme Teemun mukaan tärkeää työssä onnistumisessa on oma to do -lista sekä kalenterinhallinta. ”Projekteja on käynnissä useita samaan aikaan ja siksi tehtävien aikatauluttaminen ja priorisointi on tärkeää.”

Tietoturvan projektipäällikkö tarvitsee teknistä osaamispohjaa

2NS:llä projektipäällikkönä toimiva Teemu avaa, kuinka on päässyt tehtävässään oppimaan miten laadukkaita tapaamisia asiakkaiden kanssa suunnitellaan ja vedetään. Palavereissa käydään läpi töiden tuloksia ja varmistetaan, että loppuraportointi vastaa asiakkaan odotuksia. Teemu on 2NS:llä pystynyt hyödyntämään yrityksen yhteistä dokumentaatiota, työohjeita, toimintamalleja ja tarkistuslistoja työn toteutuksessa. Tämä auttaa siinä, että kaikkea ei tarvitse itse valmistella ja työn laatu pysyy korkeana. Lisäksi työssä oppii jatkuvasti uutta itse työmenetelmistä ja teknisestä töiden toteutuksesta.

Teemulla on ollut jo 2NS:lle tullessaan hyvää pohjaa tietoturvasta. Hänellä on kattava ymmärrys teknisistä tietoturva-auditoinneista, penetraatiotestauksesta ja tietoturvahaavoittuvuuksista. Tämä tekninen osaaminen ja aiempi tietotekninen kokemuspohja on tärkeää Teemun työn painottuessa erityisesti offensiivisen puolen teknisiin tietoturvaprojekteihin. Lisäksi aiemmasta asiakaspalvelukokemuksesta on iso hyöty samoin kuin tehokkaasta organisointikyvystä.

Teemu on hyvin kiinnostunut tietoturvasta mikä tekee alan työtehtävissä uusien asioiden oppimisesta mielenkiintoista. Erilaisissa projekteissa pääsee aina oppimaan jotakin uutta, ja sitä kautta osaaminen laajentuu ja mahdollistaa myös uudenlaisia alan tehtäviä omalle urapolulle.

Parasta 2NS:n projektityössä

Teemun mukaan 2NS:n projektipäällikön työssä on parasta työn sosiaalinen puoli. Tehtävässä pääsee työskentelemään laajasti eri ihmisten kanssa, ja vaikka työ on itsenäistä, sitä tehdään tiimityömäisesti. Ympäröivän tiimin kanssa mietitään parhaita tapoja toimia ja siinä pääsee näkemään erilaisia asiakkuuksia ja lisäksi hyvin laajasti tietoturvatyötä.

”Parasta on, kun saa tehdä oman kiinnostuksen parissa töitä, tietoturvaan liittyvät tehtävät ovat unelmahommia”, kertoo Teemu.

Teemun mukaan 2NS:llä näkyy se, miten halutaan olla paras tietoturvafirma Suomessa. Kollegat ovat osaavia, motivoituneita ja tekevät hyvää työtä. Tiimissä on positiivinen ilmapiiri. Työtä tukevat selkeät toimintamallit ja dokumentaatio. Lisäksi Teemun mukaan 2NS:llä halutaan jatkuvasti kehittyä. ”Kun haluamme muuttaa jotakin, edistämme asiaa yhdessä, byrokratia puuttuu välistä.” Lisäksi oma esihenkilö kysyy Teemulta joka viikko, mitä voisimme parantaa.

”Jos on intohimoa tietoturvaa kohtaan, tämä on Suomen paras paikka olla töissä”, Teemu summaa lopuksi.

Etsimme nyt tiimiimme uutta projektipäällikköä!