Open source intelligence

Open source intelligencen (OSINT) avulla voidaan kartoittaa julkiseen tietoon liittyviä tietoturvariskejä. Julkisesti saatavilla olevaa tietoa voidaan joissain tapauksissa hyödyntää hyökkäyksissä, mutta uhkia voidaan pienentää, kun riskeihin on varauduttu. 

OSINT-palvelussa keräämme julkisesti saatavilla olevaa tietoa, jonka avulla havainnollistetaan, kuinka kyseistä tietoa voitaisiin käyttää väärin ja kuinka organisaatio voi varautua tiedon väärinkäyttöyrityksiin. Open source intelligence -palvelussa kohteena voi olla esimerkiksi koko organisaatio tai avainhenkilöt riippuen asiakkaan tilanteesta ja tarpeista.

OSINT-palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja se rajataan huolellisesti koskemaan organisaatiolle kriittistä tietoa. 

Haluaisitteko kuulla kuinka open source intelligence auttaa yritystänne?