Red Teaming

Red Teaming on hyökkäyssimulaatioon pohjautuva turvallisuusarviointi, jossa 2NS käyttää todellisia hyökkääjän taktiikoita, tekniikoita ja menettelytapoja (TTP) arvioidakseen kohdeorganisaation turvallisuutta. Jäljittelemällä realistista hyökkäysskenaariota, Red Teaming auttaa tunnistamaan heikkouksia niin ihmisten toiminnassa, prosesseissa sekä teknologioissa, joita käytetään organisaation puolustamiseen, ja siten parantaa organisaation kykyä havaita ja reagoida turvallisuusloukkauksiin.

Red Teaming -projektit ovat tavoitepohjaisia, ja tavoitteena on jäljitellä hyökkääjän toimia kohdeympäristössä. 2NS:n Red Team voi käyttää myös ei-teknisiä hyökkäystapoja, kuten sosiaalista manipulointia tai jopa fyysistä tunkeutumista, saavuttaakseen projektin tavoitteet. Projektissa käytetyt hyökkäystavat valitaan projektin tavoitteiden perusteella. Tavoite voi olla esimerkiksi: “Hanki pääsy palvelimelle x, joka sisältää liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietoja, ilman että organisaation kyberturvallisuustiimi havaitsee hyökkäystä”. 2NS:n Red Team noudattaa alan parhaita käytäntöjä sekä uusinta uhkatietoa ja tutkimusta jäljitelläkseen asiakasorganisaatiolle realistista uhkatoimijaa.

Red Teaming -harjoitus:

 • Simuloi, kuinka todelliset uhkatoimijat lähestyisivät organisaatiotasi kohteena
 • Auttaa arvioimaan, mitkä ovat suurimmat riskit ja heikkoudet organisaation turvallisuudessa sekä kyberpuolustuksessa
 • Voi linkittää fyysisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden toisiinsa ja auttaa näkemään kokonaisuuden mahdolliset haasteet

Red Teamingin hyödyt

 • Proaktiivisesti testaa organisaation tietoturvavalvonnan havainnointi- ja reagointikyvykkyyttä simuloimalla kohdistettua hyökkäystä.
 • Arvioi puolustuksen kypsyyden tason.
 • Validoi turvallisuuspolitiikkojen tehokkuuden.
 • Paikantaa mahdollisia sokeita pisteitä organisaation tietoturvan valvonnasta

Red Teaming ei keskity teknisten haavoittuvuuksien löytämiseen kohdeympäristössä, vaan pääpaino on kyberpuolustuksen arvioinnissa. Haavoittuvuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää Red Teaming -projekteissa tavoitteisiin pääsemiseksi. 2NS tarjoaa myös palveluita, kuten Penetraatiotestaus, jossa keskitytään teknisten haavoittuvuuksien paikantamiseen, sekä niiden riskin arvioimiseen.

Red Teaming -projektin teknisen osuuden jälkeen, 2NS tuottaa asiakkaalle yksityiskohtaisen aikajanan hyökkäystapahtumista, jotka voidaan korreloida tietoturvavalvonnan, kuten SOC:in aikajanan kanssa, mahdollisten puutteiden paikantamiseksi valvontaprosesseista tai -tekniikoista.

2NS tarjoaa Red Teaming -palveluita käyttäen kahta pääuhkaskenaariota:

Hyökkäys ulkopuolelta

2NS suorittaa täyden simuloidun hyökkäyksen, joka mallintaa skenaarioita, jossa hyökkääjä pyrkii hankkimaan pääsyn organisaation sisäisiin järjestelmiin. Tässä täydessä, Red Teaming -mallissa painotus on alkuvaiheen tiedustelulla, jossa pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon tietoa kohdeorganisaatiosta. Pääsy organisaation sisäisiin järjestelmiin pyritään hankkimaan esimerkiksi kohdistetulla kalastelulla tai hyödyntämällä havaittua teknistä haavoittuvuutta. Hyökkäys ulkopuolelta -skenaarion toteuttaminen on usein työläämpää kuin jalansija sisäverkossa -skenaarion Red Teaming -projekti.

Jalansija sisäverkossa

Skenaario perustuu oletukseen, että simuloitu hyökkääjä on onnistunut hankkimaan rajoitetun pääsyn kohdeorganisaatioon ennen projektin aloitusta. Mallissa hyökkääjän pääsy voidaan simuloida testipäätelaitteella sekä matalan pääsyn käyttäjätunnuksilla, jotka annetaan 2NS:n Red Teamin haltuun. Vaihtoehtoisesti jalansija sisäverkossa skenaarion projekti voidaan käynnistää suorittamalla simuloitu haittaohjelma kohdeympäristössä. Haittaohjelma avaa komentokanavayhteyden 2NS:n Red Teamille.

Jalansija sisäverkossa -skenaarioon pohjautuvat projektit voidaan usein suorittaa lyhyemmässä ajassa kuin hyökkäys ulkopuolelta -skenaarioon pohjautuvat toimeksiannot.

Red Teaming -harjoituksen pääkohdat

 • Projektin tavoitteet ja käytettävät menetelmät sovitaan asiakkaan kanssa
 • Tiimimme suunnittelee ja toteuttaa hyökkäykset kerätyn ja annetun tiedon perusteella
 • Projektin aikana tehdyt hyökkäystoimet, näiden tulokset sekä havainnot kerätään, analysoidaan sekä raportoidaan asiakkaalle.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin Red Teamingista:

Kevalle virtaa ja vaikuttavuutta Red Teaming -projektista

 • ”Keva halusi todistaa kuinka organisaation havainnointikyvykkyys ja prosessit todellisuudessa toimivat. Harjoituksen tavoitteena oli oppia tietoturvasta ja kehittää sitä eteenpäin.”

Haluatko tietää lisää Red Teaming -harjoituksesta?