Tekninen katselmointi

Teknisellä katselmoinnilla varmistetaan, että keskeisimmät tai kriittisimmät järjestelmän osat tai komponentit ovat toteutettu tietoturvallisesti.

Tekninen katselmointi voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraaville kokonaisuuksille: 

  • Palvelun konfiguraatioiden katselmointi 
  • Palvelun asennuksen kovetusten katselmointi 
  • Rajapintahallinnan asetusten katselmointi 
  • Pseudonymisointiratkaisun katselmointi
  • Tietojen salaus -toteutuksen katselmointi 
  • Käyttäjähallinnan konfiguraatioiden katselmointi  

Projektissa katselmoitava kokonaisuus sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Katselmointia voidaan tarvittaessa täydentää kohteen teknisellä tietoturvatestauksella. 

Huolettaako jonkin komponentin tietoturva?