Tiimihenki – Kuinka huolehdimme yhteisöllisyydestä poikkeusaikana?

Viime päivät ovat tuoneet suuria muutoksia koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Meillä 2NS:llä tämä on töiden osalta tarkoittanut toimiston siirtymistä etätöihin. Koko toimiston etätyöt luovat uusia tarpeita, joista yhtenä suurimmista asioista pidämme koko henkilökunnan terveydestä huolehtimista sekä työssä jaksamista. Mitä olemme tehneet, jotta henkilökuntamme jaksaa työssään ja työyhteisössä säilyy hyvä tiimihenki?

Tiimihenki – parhaat ideamme siitä huolehtimiseen

Me 2NS:llä tavoittelemme elämässä onnellisuutta ja työyhteisö, jossa jokaisen on hyvä olla, luo onnellisuutta. Positiivinen ja kannustava tiimihenki on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, ja normaalisti meillä onkin toimistolla pöytäfutismatseja, peli-iltoja ja muita yhteisiä asioita, joista syntyy hyvä tiimihenki. Nyt kun samassa tilassa olemista on täytynyt vähentää, olemme joutuneet miettimään uusia tapoja tiimihengen luomiseen ja ylläpitoon. Tässä parhaat vinkkimme tiimihengestä huolehtimiseen.

  1. Loimme koko toimiston kattavat kahvi- ja lounastauot

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle arkipäivälle luotiin kutsut aamu- ja iltapäivän kahvitauoille sekä myöskin lounastauoille teams-kokouksen muodossa. Näihin liittyminen on täysin vapaaehtoista ja jokainen tietysti osallistuu oman aikataulunsa mukaan. Olemme huomanneet, että nämä ovat olleet varsin suosittuja ja niistä on tullut positiivista palautetta henkilöstöltä. Näissä kokouksissa ei puhuta työasioista, vaan keskitytään muihin päivän polttaviin keskusteluaiheisiin.

  1. Yhteinen pubivisa

Meillä on ollut toimistolla kuukausittainen peli-ilta, mutta nyt sitä ei voida toimistolla enää järjestää. Emme kuitenkaan suostuneet perumaan peli-iltaamme, vaan päätimme järjestää yhteisen pubivisan teams-palaverina. Koska teemme etätyötä ja suuri osa viettää aikansa perheensä parissa, mukaan otetaan myös työntekijöidemme perheenjäsenet ja muut samassa taloudessa asuvat henkilöt, koirat mukaan lukien.

Mitä muuta pandemia toi käytännön arkeemme?

Suurimpana muutoksena pandemia toi meille etätyöt koko toimiston osalta. 2NS:llä on ollut aiemminkin vapaus tehdä niin paljon etätöitä kuin tahtoo, mutta koskaan aiemmin ei ole koko toimisto ollut etätöissä samaan aikaan. Suurimpana haasteena onkin ollut siis se, kuinka huolehdimme koko toimiston hyvinvoinnista koronapandemian aikana. Olemme perustaneet erityisen ryhmän, jonka tehtävänä on seurata tilannetta, miettiä ratkaisuja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen ja tiedottaa koko henkilöstöämme pandemiaan liittyvistä asioista tasaisin väliajoin. Uskomme kommunikoinnissa avoimuuteen ja yhdessä tekemiseen. Avoimuuden kautta saamme parempia ratkaisuja ja ideoita tiimihengen ylläpitoon, mutta uskomme, että se myös hitsaa porukkaamme yhteen pidemmällä aikavälillä.

Vaikka arkemme onkin muuttunut, on tiimihengen sekä yhteisöllisyyden luominen onnistunut hyvin myös digitaalisesti. Tämä on vaatinut panostusta ja uusien tapojen luomista, mutta on ehdottomasti ollut positiivista työyhteisömme kannalta. Uskomme, että panostuksemme tiimihenkeen vaikuttaa myös positiivisesti tulevaisuudessa, kun tilanne on ohi ja pääsemme taas kiinni normaaliin arkeen.