Tietoturva-arkkitehtuurin katselmointi

Autamme asiakkaitamme esimerkiksi olemassa olevan arkkitehtuurin arvioinnissa ja jatkokehittämisessä. Katselmoinnin yhteydessä käydään läpi keskeisimpiä toimintatapoja sekä hallinnollisia ja teknisiä kontrolleja. Tavoitteena on, että asiakkaan arkkitehtuurista rakentuu tietoturvallinen ja, että se pysyy tietoturvallisena myös jatkossa.

Arkkitehtuureja voidaan katselmoida usealla eri tasolla

  • Kokonaisarkkitehtuurin katselmoinnit
  • Infrastruktuuri- ja verkkoarkkitehtuurin katselmointi
  • Sovellusarkkitehtuurin katselmointi
  • Pilvi- ja hybridimallien katselmoinnit (katso myös pilvipalveluiden tietoturva)
  • Integraatioarkkitehtuurin katselmointi
  • Ratkaisuarkkitehtuurin katselmointi

Katselmoinnissa tietoturva-arkkitehtimme arvioi valmista tai tekeillä olevaa kokonaisuutta. Katselmoinnin avulla asiakkaamme voivat varmistua siitä, että arkkitehtuurissa on huomioitu tietoturva liiketoimintaympäristön vaatimalla laajuudella. Katselmoinnin avulla voidaan arvioida esimerkiksi toimittajan tekemää arkkitehtuurisuunnitelmaa tietoturvan näkökulmasta. Katselmoinnista tehdään aina kattava raportti, jossa on selkeät kehitysehdotukset.

Kuinka voimme auttaa tietoturva-arkkitehtuurinne katselmoinnissa?