Pilvipalveluiden tietoturva

Pilvipalveluiden käyttö kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla ja yhä useampi organisaatio siirtää myös jo olemassa olevia palveluitaan enemmän ja enemmän pilveen. Pilvipalvelut ovat osa organisaation infrastruktuuria siinä missä on-premiseratkaisutkin, toki sillä lisämausteella, että pilvipalvelut ovat julkisessa verkossa kaikkien saatavilla, myös hyökkääjien. 

Pilvipalveluiden tietoturvasta huolehtiminen onkin erittäin tärkeä osa niiden käyttöä. Meillä on kattavasti kokemusta eri pilvipalveluntarjoajien ympäristöjen tietoturvan rakentamisesta ja varmentamisesta.

Olemme rakentaneet tietoturvallisia ratkaisuja esimerkiksi seuraaviin pilvipalveluihin:

  • Amazon Web Services (AWS) 
  • Google Cloud Platform (GCP) 
  • Microsoft Azure 

Pilvipalveluiden tietoturvaa voidaan tarkastella monella eri tasolla. Esimerkkejä ovat tekninen testaaminen, pilven arkkitehtuurin ja palvelussa tarjolla olevien komponenttien tietoturvallinen käyttö sekä palveluihin liittyvät hallinnolliset prosessit ja kontrollit.

Toteutettava kokonaisuus sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Tarvitsetteko apua pilvipalveluiden tietoturvassa?