Tietoturva-alan kehittyvät roolit: esittelyssä Security Champion

Security Champion tulee tietoturvasankarin viitta hulmuten auttamaan asiakastamme tietoturvallisessa sovelluskehityksessä. Hän pitää huolen siitä, että kehitettävä sovellus on alusta asti tehty ammattitaidolla ja varmennetusti myös tietoturva huomioonottaen.

Security Champion vastaa tietoturvakäytäntöjen viemisestä sovellusyrityksen tai digitalisaatioprojektin kehitysympäristöön jatkuvina palasina, jotka huomioivat tietoturvan jokaisen koodimuutoksen, testisyklin tai julkaisun yhteydessä. Security Champion vastaa tarvittaessa myös tietoturvatestaamisesta tai tietoturvan huomioimisesta testaamisen yhteydessä. Lisäksi Security Champion voi opastaa tiimiä tekemään vaikkapa uhkamallinnuksia. Security Champion voi siis olla konsultoimassa ja rakentamassa koko sovelluskehitysputkea (DevOps) tietoturvallisuuden näkökulmasta riippuen hankkeen laajuudesta ja kehitystiimin koosta.

Digitaalisissa palveluissa käsitellään koko ajan enemmän käyttäjien henkilötietoja. Yhtä lailla maksaminen ja rahaliikenne ovat palveluissa arkipäivää. Näistä syistä erilaisten ohjelmistojen ja niiden kehittämisen tietoturvallisuus on noussut kriittisen tärkeään rooliin. Tietoturvan rakentaminen ja varmentaminen kokonaisuutena on tänä päivänä merkittävässä roolissa osana liiketoimintojen johtamista ja jatkuvuuden suunnittelua.

Roolin avustuksella tietoturvasta tulee sisäänrakennettu osa sovellusta ja tietoturva tulee varmennetuksi jo sovelluksen kehitysvaiheessa. Yrityksessä voidaan keskittyä omaan ydinliiketoimintaan ja saada tiimiin mukaan tietoturvan ammattilainen, jonka yhtenä tehtävänä on myös valmentaa kehitystiimiä itsenäisesti huomioimaan tietoturva-asiat. Security Championin rooli on siis kaksitahoinen – hän tuo oman osaamisensa projektiin ja samalla valmentaa muuta tiimiä tietoturva-asioissa.

Tietoturvapalveluiden kehitys muokkaa yritysten tarjoamia tehtäviä

Tietoturva-ala on hyvin dynaaminen ja kehittyy vauhdilla. Samalla kehittyvät alan työskentelymahdollisuudet ja myös koulutusmahdollisuuksia alalle lisätään.

Me 2NS:llä tietoturvan erikoisosaamisen kumppanina pohdimme koko ajan parhaita tietoturvan varmentamisen palvelukokonaisuuksia ja ratkaisuja asiakkaillemme, jotta tietoturva on nivottu asiakkaan liiketoimintaan ja palveluihin riittävällä tasolla asiakkaan koosta tai toimialasta riippumatta. Palvelukehityksen rinnalla muotoilemme työtehtäviämme ja niihin liittyviä kehityspolkuja niin, että alan ja asiakkaiden tarpeet yhdistyvät kiinnostaviksi alan työtehtäviksi. Security Championin rooli on tästä yksi hyvä esimerkki.

Tavoitteemme onkin olla tietoturva-alan houkuttelevin työpaikka ja tarjota mielenkiintoisimmat tehtävät alan huippuasiantuntijoille.

Vauhti ei korjaa virheitä ohjelmistokehityksessä

Liiketoimintojen kehityksen ja sen myötä ohjelmistojen kehittämisen, julkaisujen ja versiokehityksen tahti on kova. Kilpailun tuoksinassa saattaa olla, että parhaiten onnistuu se, joka tuo ensimmäisenä oman palveluversionsa digitaalisena versiona, ohjelmistona, markkinoille. Samaan aikaan sekä ohjelmistokehittäjistä että tietoturvaosaajista ja -osaamisesta on suuri pula. Monet alan toimijat kertovat haasteista osaajien löytämisessä, eikä sovellusyrityksen ohjelmistokehitystiimiin ole välttämättä edes mahdollista hankkia riitävästi tietoturvaosaamista. Tiedetäänhän haasteita olevan jo itse devaajienkin löytämisessä riittävästi.

Samalla tiedetään, että on järkevää nivoa tietoturvanäkökulma suoraan ohjelmistokehityksen kaikkiin vaiheisiin. Siksi Security Championin rooli ja tehtävä on mukana 2NS:n organisaatiossa ja palvelutarjonnassa. Voimme tarjota asiakkaillemme puuttuvan palasen, jonka avulla tietoturvaa ei tarvitse pelkästään testata ja paikkailla jälkikäteen vaan se on valmiiksi rakennettuna ja varmennettuna kehitettävässä sovelluksessa ja sovelluksen jokaisessa versiossa.

Millainen on hyvä Security Champion?

Jotta voimme olla sovellusyrityksen kehitystiimin tukena, Security Championimme ovat kokeneita tietoturvaosaajia, joilla on myös kokemusta ja ymmärrystä varsinaisesta ohjelmistokehityksestä. Roolissa on tärkeää ymmärtää erilaisten tietokantojen, web-teknologioiden ja pilvipalveluiden toimintaperiaatteita. Taustalla on yleensä myös eettisen hakkeroinnin osaamista tai kokemusta erilaisista tietoturvarooleista. Tehtävässä onnistuvat henkilöt ovat yleensä laajasti perehtyneet ohjelmisto-, pilvi-, tai infra-arkkitehtuureihin. Näin mukana on riittävä ymmärrys ohjelmistokehityksen raameista ja kokonaisuuksista, joihin se liittyy.

Security Championin rooli on hyvä esimerkki siitä, kuinka tietoturva-ala muuttuu ja kuinka alan työtehtävät kehittyvät. 2NS yrityksenä keskittyy nimenomaan tietoturvaosaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen ja voi näin toimia kumppanina, joka tarjoaa valmiina palveluna sen osaamisen, jota muutoin on hankala saada käyttöönsä. Samalla meillä toimii tietoturva-alaan keskityneiden osaajien yhteisö, jossa alan huipputekijät pääsevät kehittymään toistensa vanavedessä.

2NS:llä on haku auki Security Championin tehtävään täällä. Jos innostuit tämän roolin kuvauksesta ja haluat mukaan iloiseen joukkoomme, jätä yhteystietosi meille urasivumme kautta.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää tietoturvapalveluistamme tai erityisesti tästä ohjelmistotietoturvan varmentamisesta, voit ottaa meihin yhteyttä täällä.