CISO as a Service – Ulkoistettu tietoturvapäällikkö organisaatiolle

Tiesitkö, että voit palkata tietoturvapäällikön ulkoisena konsulttina työskentelemään osana organisaatiotanne? CISO as a service eli Tietoturvapäällikkö -palvelumme avulla organisaatio voi palkata tietoturva-asiantuntijamme työskentelemään osana omaa organisaatiotaan CISOn tehtävässä. Millaisissa tilanteissa organisaatiot sitten käyttävät Tietoturvapäällikkö -palvelua? Siitä kerromme lisää tässä blogissa, lue lisää! 

Ulkoistettu tietoturvapäällikkö tulee usein kuvaan tilanteissa, joissa omilla tietoturvaresursseilla ei pärjätä, esimerkiksi organisaation pienuuden takia. Voi olla, että organisaatiosta puuttuu kompetenssia, tai sitten kyse on yksinkertaisesti liiketoimintastrategiasta, jossa tietoturva on haluttu osittain ulkoistaa. Ulkoinen tietoturvapäällikkö voi myös vahvistaa organisaatiota tilanteissa, joissa työkuorma ylittää sisäisen tietoturvatiimin sen hetkisen kapasiteetin.  

Tietoturvapäällikkö -palvelu soveltuu esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin: 

  • Organisaatio tarvitsee tietoturvapäällikön projektiluonteisesti
  • Organisaatiolla ei ole resursseja palkata omaa tietoturvapäällikköä
  • Organisaatio tarvitsee suuren työmäärän vuoksi ulkopuolisen tietoturva-asiantuntijan oman tietoturvapäällikkönsä tai -tiiminsä avuksi 
  • Oganisaatiolla on meneillään tietoturvaprojekti, joka edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua 

Palvelua voidaan käyttää hyvin monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja se on käytössä niin pienemmissä kuin isommissakin yrityksissä. Tarvittaessa palveluun voidaan myös sisällyttää esimerkiksi erilaisia teknisen tietoturvan testauksia, kuten tietoturva-auditointia tai pentestauksia.  

Millainen on Tietoturvapäällikkö -palvelu?

Tietoturvapäällikkö -palvelu on 2NS:n hallinnollisen tietoturvan palveluiden Premium-palvelu, jonka ostaessaan asiakas saa käyttöönsä sertifioidun ammattilaisen, jolla on useamman vuoden kokemus tietoturvan johtamisesta, hallintajärjestelmän rakentamisesta ja pyörittämisestä. Tietoturvapäällikön toimenkuva on täysin sovitettavissa organisaation omaan tilanteeseen, ja toimenkuvassa vastataankin aina jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tarvitsittepa siis projektipäällikköä tai piinkovaa asiantuntijaa, niin tietoturvapäällikkö hoitaa homman! 

Palvelussa tietoturva-asiantuntijamme toimii osana organisaatiotanne ja edistää tietoturvaa organisaatiossanne yhdessä suunnitelluilla tavoilla. Palvelu tarjoaa organisaatiolle ammattitaitoisen tietoturva-asiantuntijan, joka kehittää tietoturvaa, vaikka kokopäiväisesti. Tarvittaessa koko asiantuntijatiimimme voi toimia asiakkuuteen nimitetyn asiantuntijan taustatukena, jolloin tietoturvan operatiivisen hallinnan ulkoistaminen tarjoaa laajan osaamisvalikoiman, jota muuten voi olla haasteellista hankkia. 

Kuva 1. Tietoturvapäälliköstä on moneksi 

Kuvassa 1 on yksinkertaistettu kuva asiakasorganisaation tietoturvan maturiteetin ja tietoturvapäällikön roolin suhteesta. Kuten kuvasta näkyy, niin tietoturvapäällikön rooli vaihtuu sitä mukaa, kun asiakasyrityksen tietoturvan maturiteetti kasvaa. Alhaisella maturiteetilla tietoturvapäällikkö toimii asiantuntijana hallintajärjestelmän ja tietoturvan kehittämisessä. Tähän vaiheeseen kuuluu muun muassa keskeisten prosessien määrittely ja jalkauttaminen. Kun prosessit on saatu pyörimään, painottuu tietoturvapäällikön työssä enemmän prosessien hallinta ja kehittäminen. Tietoturvatyötä ja vastuita allokoidaan yhä laajemmalti organisaatiossa. Tietoturvapäällikkö toimii tässä vaiheessa tietoturvatyön johtajana. Viimeisessä vaiheessa tietoturvatyö on delegoitu läpi organisaation, jolloin tehtävänä on valvoa hallintajärjestelmän toimintaa ja raportoida tilanteesta organisaation johdolle. Tietoturvapäällikkö keskittyy tietoturvan kehittämiseen strategisella tasolla. 

Esimerkkinä ulkoistetun tietoturvapäällikön käyttötapauksesta voi toimia yritys, jossa on jo käytössä tietoturvan hallintajärjestelmä, mutta resurssit hallintajärjestelmän pyörittämiselle ovat riittämättömät. Tietoturvan vetovastuu on jyvitetty liiketoimintavastuulliselle johtoryhmän jäsenelle, joka oman toimen ohella yrittää pitää hallintajärjestelmää kasassa. Ymmärrettävästi, työmäärä henkilöllä kasvaa liian suureksi ja hallintajärjestelmän vaatimuksetkin saattavat olla henkilön ydinosaamisalueen ulkopuolella. Tällöin tehtävän ulkoistaminen konsultille auttaa keskittymään oikeisiin asioihin, tekemään oikeita ratkaisuja hallintajärjestelmän ja tietoturvan kannalta ja vähentää sisäisen työmäärän painetta organisaatiossa. Tietoturvapäällikkö -palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin nähden, joten tietoturvapäällikkö voi toimia esimerkiksi kaksi päivää viikossa asiakkaalla tai tarvittaessa myös kokopäiväisesti. Näin tietoturvapäällikkö varmistaa omalla työpanoksellaan ja asiantuntijuudellaan hallintajärjestelmän ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen, vapauttaen liiketoimintajohtajan ajan muihin tehtäviin. 

Osta meiltä tietoturvapäällikkö, saat koko tiimin!

Ostaessasi tietoturvapäällikön palveluna saat käyttöösi alan asiantuntijan vastaamaan kiperiin kysymyksiin ja toimimaan osana organisaatiotasi. Asiantuntijan lisäksi tietoturvapäällikön apuna toimii tarvittaessa laaja tiimimme, joka koostuu hallinnollisen, teknisen ja tietoturva-arkkitehtuurin asiantuntijoista. Palvelu mukautetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, jolloin palvelun avulla pystytään vastaamaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin tietoturvan saralla. Räätälöinnin ansiosta voimme myös tarjota palvelua sekä pienemmille että suuremmille organisaatioille, jolloin asiakkaan omilla tietoturvaresursseilla ei ole väliä. Lisätietoa palvelusta löydät palvekuvauksestamme.

Marko Mantere
Marko työskentelee 2NS:llä tietoturvakonsulttina. Hänellä on laaja kokemus tietoturvan hallintajärjestelmien rakentamisesta.

Haluatko kuulla lisää Tietoturvapäällikkö – palvelustamme?