Kybermittari

2NS auttaa organisaatioita arvioimaan tietoturvan tason ja valmiudet Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittarin perusteella.

Kybermittari lyhyesti:

Mikä: Kotimainen työkalu yrityksen tietoturvan nykytilan arviointiin. Antaa tietoturvavastaaville ja yritysjohdolle tärkeää tietoa yrityksen toiminnan tilasta ja tietoturvan laajuudesta.

Miten: Kybermittari on Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä työkalu ja tietopaketti, joka antaa hyvän pohjan organisaation tietoturvaan liittyvän toiminnan arviointiin. Taulukkotyökalun tuottama raportti toimii hyvänä pohjana yrityksen kyberturvallisuuskyvykkyyksien kehittämiseen jatkossa.

Miksi: Kybermittari antaa arvokkaan ja suomalaisilla markkinoilla standardoidun kuvan yrityksen valmiudesta täyttää nykyaikaiset tietoturvavaatimukset. Kybermittari tarjoaa lisäksi mahdollisuuden verrata oman yrityksen valmiuksia muihin yrityksiin yhteismitallisella tavalla.

Kybermittarin läpikäyminen on tehokkainta yhdessä asiantuntijan kanssa. Kybermittarin osa-alueet käydään näin kaikki läpi neutraalisti ja samalla saadaan yhdessä kattava kokonaiskuva yrityksen tietoturvasta. Kybermittari on hyvä lähtökohta yrityksen tämän hetken tietoturvan tarkasteluun ja pidemmän tähtäimen suunnitelman luontiin.

Ota yhteyttä, niin käydään Kybermittaria läpi ja keskustellaan lisää yrityksenne tietoturvan tilasta ja tarpeista.

Kybermittari on Kyberturvakeskuksen luoma suomalaisille ja suomessa toimiville yrityksille tarkoitettu työkalu yrityksen tietoturvan arviointiin ja kehitystyön suunnitteluun.

Kybermittari katsoo koko yrityksen tietoturva-valmiuden ja antaa soveltuvia työkaluja jatkotoimenpiteisiin.

Se kertoo kuinka valmis yritys tai organisaatio on tunnistamaan ja havainnoimaan kyberriskejä, suojautumaan niiltä ja reagoimaan sekä palautumaan riskien toteutuessa.

Mittarin arviointi tuo näkyviin yrityksen koko toimitusketjun ja muiden ulkoisiin riippuvuuksiin liittyvän tietoturvan hallinnan ja kypsyystason.

Kybermittarin läpikäynnin jälkeen yritysjohto saa lisäksi arvokasta tietoa siitä, kuinka oma kyberriskeihin varautuminen vertautuu toimialan keskiarvoon.

Työkalun sisältö perustuu NIST Cybersecurity Frameworkiin sekä Cybersecurity Capability Maturity Modeliin (C2M2). Kehitykseen ovat osallistuneet Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden lisäksi Huoltovarmuuskeskus, huoltovarmuuskriittisillä aloilla toimivia organisaatioita, yrityksiä, asiantuntijoita ja viranomaisia.

Raportin tulokset voi jakaa Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa luottamuksellisesti. Näiden tietojen pohjalta luodaan toimialan anonyymia vertailutietoa.

Itse työkalu on avoimesti ladattavissa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta, jos siihen haluaa tutustua itse. Autamme suunnittelemaan joustavasti kartoituksen ja kokonaisuuden yrityksenne tietoturvan nykytilasta ja kehityksestä esimerkiksi Kybermittarin pohjalta.