Kyberturvallisuus on tärkeää jokaiselle yritykselle

Kyberturvallisuus mielletään yrityksissä usein asiaksi, joka koskee vain arkaluontoisia asioita tai esimerkiksi sotilaallisten asioiden kanssa töitä tekeviä yrityksiä, erityisesti valtion toimijoita. Tämä on kuitenkin harhaluulo, sillä kyberturvallisuus on tärkeää jokaiselle organisaatiolle.

Mitä on kyberturvallisuus ja kyberuhka?

Kyberturvallisuus tarkoittaa yrityksen tai organisaation digitaalisten sekä muiden digitaalisessa verkossa toimivien, kriittisten toimintojen turvaamista. Siinä missä valtioiden kokemat kyberturvallisuusuhat saattavat uhata esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiä toimintoja, ovat yritysten kokemat kyberuhat erilaisia. Usein kuitenkin on muistettava, että yritykset huolehtivat monista yhteiskunnan infrastruktuurin kannalta kriittisistä asioista, kuten esimerkiksi sähköntuotannosta, ruoasta tai rahaliikenteestä. Jos taas yritys ei itse ole vastuussa infrastruktuuriin liittyvistä asioista, käyttää se näitä palveluita omassa toiminnassansa. Kyberuhat ovatkin siis linkittyneet sekä yhteiskunnan että yksityisten yritysten välillä, eikä mikään yritys voi täysin sulkea itseään kyberturvallisuuden ulkopuolelle.

Millaisia kyberuhkia yritykset kohtaavat?

Yritykset voivat joutua monenlaisten kyberuhkien kohteeksi. Esimerkkejä tällaisista kyberuhista ovat hakkerointi, palvelunestohyökkäys tai haittaohjelmat. Yrityksiin kohdistuvien kyberhyökkäysten motiivina on usein raha, arkaluontoisen materiaalin hankkiminen tai kalliiden tappioiden aiheuttaminen kohdeyritykselle, eikä niinkään vain tahallinen kiusanteko. Hyökkäyksissä voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen digitaalisten palveluiden haavoittuvuuksia tai hyökkäys voidaan toteuttaa red team -hyökkäyksenä, jolloin hyödynnetään yrityksen henkilöstöä, esimerkiksi kalasteluviesteillä tai fyysisellä tunkeutumisella yrityksen tiloihin.

 

Realisoituessaan kyberuhka on kallista, hankalaa ja saattaa maksaa yritykselle jopa koko maineen, kaikkien muiden tappioiden ohella.

 

Kyberrikollisuus on jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa todellinen uhka yrityksille, jonka vuoksi kyberturvallisuus on otettava vakavasti. Realisoituessaan kyberuhka on kallista, hankalaa ja saattaa maksaa yritykselle jopa koko maineen, kaikkien muiden tappioiden ohella, jonka vuoksi kyberuhkia ei ole varaa aliarvioida.

Kyberturvalliset toimintatavat ovat merkki laadusta

Vaikka kyberturvallisuus ensisijaisesti huolehtii yrityksen toiminnan jatkuvuudesta, on myös hyvä muistaa, että sillä voi olla liiketoiminnan kannalta merkittäviä seurauksia, sillä kyberturvallisuus liittyy oleellisesti yrityksen moniin eri toimintoihin. Kyberturvallisesti toimiva yritys viestii asiakkailleen, että toiminta otetaan vakavasti ja yritys panostaa laatuun. Huolehtiessaan tietoturvasta, on yrityksen myös helppo vakuuttaa asiakkailleen, että heidän toimintaansa voi luottaa. Joillekin asiakkaille kyberturvalliset toimintatavat ovat myös ostokriteeri – vai haluaisitko itse mennä vaikkapa lääkäriasemalle, joka ei huolehdi potilaidensa tietoturvasta?

Kun kyberturvallisuus on otettu huomioon, on yrityksen myös turvallisempaa kasvaa. Mitä enemmän yritys kasvaa, sitä houkuttelevampi kohde se on kyberrikollisille. Isompi yritys kun takaa enemmän maksukykyä esimerkiksi mahdollisiin lunnaisiin, sekä mahdollisuuksia toteuttaa hyökkäys esimerkiksi henkilöstön kautta. Kun kyberturvallisuus on otettu huomioon yrityksen kulttuurissa, palveluissa ja toimintatavoissa, voidaan myös kasvua turvata helpommin, sillä vaikka kyberuhat kasvaisivat, on niistä huolehtiminen juurtunut yrityksen tietoturvakulttuuriin.

Tarvitseeko organisaationne apua kyberturvallisuuden kehittämisessä?
Tarvitsetko apua organisaationne kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa?
Lue lisää kyberturvallisuuteen liittyvistä palveluistamme:
Lue pikaopas verkkopalvelun tietoturvan varmentamiseen:
Lue pikaopas verkkopalvelun tietoturvan varmentamiseen.
Lue pikaopas kriittisimmistä haavoittuvuuksista web-sovelluksissa: