ISO 27001 -standardi tietoturvan hallintaan

ISO 27001 -standardi on tietoturvan hallintajärjestelmä, joka on käytössä kansainvälisesti. Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän tietoturvan hallintajärjestelmäänsä standardin vaatimusten mukaiseksi sekä suorittamaan standardin edellyttämiä sisäisiä auditointeja.

Sisäisen auditoinnin tarkoituksena on löytää hallintajärjestelmän puutteet sekä tarjota roadmap puutteiden kehitykseen ennen varsinaista ISO 27001 -sertifiointia. Lisäksi asiakas saa lausunnon, jolla voidaan todentaa kolmannen osapuolen auditoineen organisaation tietoturvan. Lausuntoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tietoturvan todentamiseen asiakkaille.

ISO 27001 -sertifikaattia haetaan erikseen auditoinnin jälkeen ja sen myöntää akkreditoitu sertifiointitaho. Sertifioinnin yhteydessä on myös helppo toteuttaa hiljattain julkaistu ISO 27701 -sertifiointi, joka keskittyy tietosuojaan.

ISO 27001 -prosessin eteneminen

Kuinka ISO 27001 prosessi etenee?

ISO 27001 -sertifiointi antaa yritykselle mahdollisuuden todistaa kolmansille osapuolille, että yritys huolehtii tietoturvastaan laadukkaasti. Autamme 2NS:llä asiakkaita standardin vaatimuksenmukaisuuden saavuttamisessa sekä sen ylläpidossa. Prosessi etenee sujuvasti laadukkaiden auditointiprosessiemme mukaan, jotka löytyvät alta:

   1. Lähtötilanne selvitetään esihaastattelulla
   2. Kartoituksessa eli Gap-analyysissa kartoitetaan nykytilanne
   3. Kehitysvaiheessa autetaan asiakasta kehittämään tietoturvan mahdollisia puutteita
   4. Sisäisessä auditoinnissa varmennetaan asiakkaan tietoturvajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden toteutuminen
   5. ISO 27001 -sertifiointi akkreditoidun sertifiointitahon toimesta
   6. Säännöllisillä sisäisillä tarkastuksilla varmennetaan, että tietoturvan johtamisjärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja se pysyy standardin vaatimusten mukaisena
   7. Sertifioinnin jälkeen sertifioija valvoo sertifikaatin toteutumista auditoinneilla

Lisätietoa ISO 27001- ja ISO 27701 -polun yksityiskohtaisesta etenemisestä löydät asiantuntijablogistamme.

Miten liiketoiminta hyötyy sertifioinnista?

Liiketoiminnallisesti hyödyt yritykselle ISO 27001 -standardin käyttöönotosta ovat laajat liiketoiminnan edellytyksistä kilpailuetuun.

Globaalisti toimivat yritykset hyötyvät standardista juurikin sen kansainvälisyyden vuoksi, sillä viitekehyksellä on helppo osoittaa tieturvan hallinnan olevan kunnossa, esimerkiksi sopimusneuvotteluissa tai tarjouskilpailuun osallistuessa. Euroopan laajuinen GDPR on myös osaltaan lisännyt standardin ja sen ISO 27701 -lisäosan hyötyjä yrityksille, sillä sen avulla on helppo osoittaa yrityksen täyttävän GDPR:n vaatimukset.

Standardin avulla voidaan osoittaa sekä varmentua siitä, että yritys hallitsee tietoturvaansa ja käyttää parhaita käytäntöjä. Kommunikointi tietoturvasta on tällöin helpompaa kaikille sidosryhmille, kuten asiakkaille, osakkeenomistajille, johtoryhmälle ja henkilöstölle. Sopimusneuvotteluissa viitekehys tuo kilpailuetua, jota ei myöskään sovi unohtaa.

Standardin käyttöönotto onkin perusteltua niin tietoturvan kuin liiketoiminnan kehityksen kannalta. Kerromme mielellämme lisää prosessista, kuinka se etenee ja mitkä ovat sen hyödyt juuri teidän yrityksellenne.

Haluatko tietää kuinka yrityksenne hyötyy ISO 27001 -prosessista?