Jatkuvuussuunnittelu

Tietojärjestelmien ja -aineistojen saatavuus on liiketoiminnalle kriittistä lähes jokaisella alalla. Jotta tämä saatavuus voidaan varmistaa, tulee kaikille kokonaisuuksille olla jatkuvuussuunnitelmat olemassa. Jatkuvuussuunnittelun avulla varaudutaan poikkeaviin tilanteisiin ja määritetään toimenpiteet ja tavoitteet, joiden mukaan toimitaan ja saadaan tietojärjestelmät takaisin käyttöön.

Jatkuvuussuunnittelu pyrkii ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan poikkeamia, sekä vastaamaan  poikkeustapahtumiin. Se sisältää sekä teknisiä että hallinnollisia toimenpiteitä, joiden avulla vastataan kokonaisvaltaisesti jatkuvuuden haasteisiin. Jotta jatkuvuussuunnitelmat toimisivat käytännössä, vaativat ne toimivaa yhteistyötä kaikkien tahojen välillä.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotanne luomaan toimivat ja tehokkaat suunnitelmat, testaamaan suunnitelmia yhdessä henkilöstönne kanssa ja katselmoimaan nykyisiä suunnitelmia. Suunnitelmien luomiseen voimme joko toteuttaa organisaatiollenne sopivat työkalut suunnitelmien tekoon tai olla mukana luomassa suunnitelmia sovituille järjestelmille ja toiminnoille.

Jatkuvuussuunnitelmia tulee testata säännöllisesti, jotta niiden käytännön toimivuus tulee varmistetuksi. Tässä asiantuntijamme voivat auttaa ohjaamaan tätä prosessia tai valvoa itse toteuttamaanne harjoitustilaisuutta ja tehdä tämän pohjalta kehitysehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. Tämän lisäksi asiantuntijamme voivat käydä erikseen läpi organisaationne nykyisiä suunnitelmia ja verrata niitä alan parhaisiin käytänteisiin, tunnistaen mahdollisia kehityskohteita.

Tarvitseeko organisaationne apua jatkuvuussuunnittelussa?