SOC-konsultointi

SOC eli kyberoperaatiokeskus on toiminto, joka valvoo organisaation kyberympäristöä ja reagoi siellä tapahtuviin poikkeamiin. SOC voi myös suorittaa haavoittuvuushallintaa ja tuottaa tilannekuvaa. Autamme asiakkaitamme SOC -hankintojen ulkoistamisessa tarjoamalla konsultointia ja tukea hankintaan liittyvissä kysymyksissä, esiselvityksissä ja vaatimustenmäärittelyssä.

SOCin ulkoistaminen on tärkeä ja jopa kriittinen hankinta, jossa organisaation on onnistuttava hankkimaan itselleen soveltuva kumppani. Lisäksi jo hankinnan aikana organisaation tulee varautua käyttöönottoon ja varmistaa ulkoistetun SOCin integroiminen omiin häiriönhallintaprosesseihin toimintavaltuudet huomioiden.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotanne määrittelemään ja kuvaamaan hankinnan vaatimukset ja samalla valmentavat organisaatiotanne SOCin käyttöönottoon ja ylläpitovaiheeseen. Palvelumme muodostuu hankinnan kannalta tärkeiden dokumenttien katselmoinnista, työpajoista ja haastatteluista, joilla paitsi selvitetään organisaation tarpeita ja tahtotilaa, käynnistetään SOCin käyttöönottoa jo varhaisessa vaiheessa.

Hankintaan liittyvien lisäpalveluiden avulla varmistetaan SOCin valvonnan kattavuus sekä taataan prosessien ja toiminnan integroituminen harjoitteluilla ja testauksilla. Lisäksi voimme tukea organisaatiotanne myös tarjousten arvioinnissa.

Tarvitseeko organisaationne apua SOC-palveluiden hankinnassa?