Tietoturva-auditointi ja -testaus

Tietoturvatestaamme yrityksesi sovellukset, ohjelmistot ja verkot. Tarkastamme haavoittuvuudet ja annamme niille korjaussuositukset. Tietoturva-auditointi mitoitetaan aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi kokonaisuudeksi.
Tietoturvatestaus on aina tietoturva-asiantuntijamme tekemä kattava testausprojekti.

Olemme toteuttaneet tuhansia testausprojekteja

Tietoturva-auditointi, tietoturvatestaus, hakkerointi, haavoittuvuustestaus.

Tietoturvan testausprojektissa kohde testataan, haavoittuvuudet analysoidaan ja annetaan niille korjaussuositukset. Testauksen kattavuus ja laajuus mitoitetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Olemme tehneet tuhansia räätälöityjä tietoturvan testausprojekteja. Ydinosaamiseemme kuuluvat muun muassa:

  • Web-sovellukset
  • Pilvipalvelut
  • Mobiilisovellukset
  • Palvelimet, työasemat, mobiililaitteet
  • Sisä- ja ulkoverkot
  • Langattomat verkot
  • Verkkolaitteet (palomuurit, tulostimet ja reitittimet)

Mitä hyötyjä tietoturva-auditointi tuo yritykselle?

Tietoturva-auditointi on tärkeä osa digitaalisten sovellusten ja palveluiden tietoturvaa. Auditointi antaa kattavan kuvan palvelun mahdollisista haavoittuvuuksista, jotka olisivat hyökkääjien hyväksikäytettävissä. Tavoitteena on löytää ja korjata haavoittuvuudet ennen kuin hyökkääjillä on edes mahdollisuutta niitä päästä hyväksikäyttämään ja aiheuttamaan vahinkoa yritykselle.

Näin ollen, tietoturva-auditointi parantaa yritysten tietoturvaa, pienentää yrityksille aiheutuvia tietoturvariskejä ja lisäksi se voi vaikuttaa positiivisesti myös liiketoiminnan kehittämiseen, sillä kattava auditointi on selkeä kilpailuetu yrityksen sovellukselle tai palvelulle. Auditoinnin avulla on helppo todistaa, että sovelluksen tai palvelun tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisella tavalla ja kyseiseen sovellukseen tai palveluun voi hyvillä mielin luottaa.

Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että tietoturva-auditointi saattaa olla lainsäädännön vaatimus. Lainsäädäntö saattaa vaatia tietyiltä toimijoilta tietyn tasoista tietoturvaa ja toimia, joilla voidaan taata korkeampi tietoturvan taso. Näissä tapauksissa tietoturvan varmentaminen auditoinnilla on hyvä tapa varmistaa, että myös lainsäädännön vaatimukset täytetään.

On hyvä myös tiedostaa, että yksittäinen tietoturva-auditointi ei vielä tuo täysin autuasta onnea sovellukselle tai palvelulle. Tietoturvakenttä kehittyy jatkuvasti ja uusia uhkia ja haavoittuvuuksia löydetään tasaisin väliajoin. Tästä syystä on hyvä varmistaa, että auditointi tehdään säännöllisin väliajoin, eikä sitä pidetä vain kertaluontoisena toimenpiteenä.

Auditointien lisäksi testaamme myös monet muut kohteet, joissa on ja liikkuu tietoa. Meille tuttuja ovat OWASP, OSSTMM, PCI ja useat muut viitekehykset, mutta usein teemme tietoturva-auditointeja räätälöidysti asiakkaan tarpeeseen. Sovimme aina tarvittavien auditointien ja muiden mahdollisten tietoturvatestausten laajuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Esimerkkejä referensseistämme löydät asiakas -sivultamme. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä organisaationne yksilöllisiin tarpeisiin sopiva tietoturva-auditointi!