Tietoturvan hallintajärjestelmät

Tietoturvan hallintajärjestelmällä varmistetaan yhtenäinen malli tietoturvan johtamiseen ja toteuttamiseen. Hallinnollisen tietoturvan asiantuntijamme voivat auttaa löytämään sopivan mallin juuri teidän organisaatiollenne ja auttaa sovittamaan sen nykyiseen toimintaanne.

Hyödyntämällä olemassa olevia hallintajärjestelmiä yrityksenne saa tehokkaasti käyttöönsä alan parhaiksi todetut toimintamallit tietoturvalle. Yleisimpiä järjestelmiä ovat ISO 27001, COBIT5, ITIL ja VAHTI-ohjeetkin tarjoavat pohjaa hallinnalle. Onnistuminen kuitenkin vaatii kattavaa ymmärrystä sekä organisaation omista tarpeista että tietoturvallisuuden parhaista käytänteistä. Palvellaksemme erilaisia organisaatioita, tarjoamme kattavasti erilaisia paketteja tietoturvan hallintajärjestelmien käyttöönoton eri vaiheisiin.

Hallintajärjestelmät koostuvat usein eri osista, joita ovat muun muassa:

  • Tietoturvapolitiikka
  • Riskienhallinta
  • Tietoturvaohjeet
  • Tietoturvahäiriöiden hallinta
  • Jatkuvuus ja toipuminen

Osa näistä saattaa jo yrityksestänne löytyä ja osa saattaa vielä puuttua. Asiantuntijamme auttavat teitä täydentämään hallintamallin teidän tarpeisiinne sopiviksi. Lopputuloksena on toimintaympäristöön sovitettu toimiva malli.

Tarvitsetteko apua tietoturvan hallintajärjestelmien kanssa?