Tietoturvatestaus tulee integroida osaksi sovelluskehitystä ja liiketoiminnan kehitystä

Liiketoiminnan kehitykseen liittyy useita erilaisia digitaalisia ratkaisuja, joissa tietoturva on oleellinen osa. Kyseessä voi olla yrityksen uusi sovellus, web-palvelu tai vaikkapa IoT- tuote. Vaikka tuotteessa tai myytävässä palvelussa itsessään ei olisi digitaalisia ratkaisuja, on niiden tuotannossa todennäköisesti käytetty erilaisia ohjelmistoja. Tietoturva on siis tärkeää monessa kohtaa sovelluskehitystä ja liiketoimintaa, olipa se sitten lopullisessa tuotteessa tai tuotantoprosessissa.

Jotta liiketoiminta- ja tietoturvariskejä voidaan pienentää, olisi tietoturvatestaus hyvä ottaa mukaan kehitysprojektiin alusta alkaen ja huolehtia tietoturvasta pitkin projektin elinkaarta, aina suunnittelusta uusien päivitysten julkaisujen yhteyteen. Liiketoiminnallisesti katsoen tietoturvatestaus pienentää sovellusten, palveluiden sekä muiden digitaalisten ratkaisujen tietoturvariskejä. Tietoturva on oleellista jokaisessa digitaalisessa palvelussa ja sovelluksessa ja sen merkitys kasvaa markkinoilla koko ajan. Kehittyvä digitalisaatio sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö vaatii yhä useammin entistä varmemman tietoturvan.

Tietoturvatestausta tehdään laajasti erilaisissa digitaalisissa alustoissa. Esimerkkinä toimii seuraavat asiat, joiden testaamisesta meiltä löytyy kattava kokemus:

  • Web-sovellukset
  • Pilvipalvelut
  • Mobiilisovellukset
  • Palvelimet, työasemat, mobiililaitteet
  • Sisä- ja ulkoverkot
  • Langattomat verkot
  • Verkkolaitteet (palomuurit, tulostimet ja reitittimet)

Tietoturvatestauksen ottaminen mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa on myös kustannustehokasta. Kun tietoturvatestaus rakennetaan osaksi kehitystä, on helpompi tehdä tietoturvallisia ratkaisuja sovelluksen osalta. Jos esimerkiksi sovellus testataan vasta valmistumisvaiheessa, on asioiden korjaaminen haastavampaa sekä todennäköisesti myös maksaa enemmän ja aiheuttaa turhia tietoturvariskejä yritykselle.

Tietoturva korostuu erityisesti sovelluskehityksessä, mutta se on tärkeä asia jokaisessa digitaalisessa palvelussa liiketoiminnan kehityksen kannalta. Olipa kyseessä sovellus, ohjelmisto, pilvipalvelu tai verkot, tuo tietoturvatestaus hyötyjä kehitysprojektiin, niin haavoittuvuuksien löytämisen, tietoturvariskien pienentämisen sekä kustannusten osalta.

Haluatko kuulla lisää tietoturvatestauksen hyödyistä organisaatiollenne?

Tietoturva sovelluskehityksessä on kasvava trendi

Osallistuimme hiljattain kahden miehen voimin OWASP AppSec EU konferenssiin Roomassa. Yli 100 maata kattava, voittoa tavoittelematon organisaatio keskittyy ohjelmistojen tietoturvaan niin, että käyttäjät ympäri maailmaa saavat tarkkaa tietoa ohjelmistojen tietoturvariskeistä. 2NS:n työntekijät kävivät kuuntelemassa sekä hallinnolliset, että tekniset puheenvuorot, sillä omasta alastaan ei voi koskaan oppia liikaa.

Konferenssissa selkeäksi trendiksi nousi yhä nopeutuvan liiketoiminnan vaatimuksiin vastaaminen sovelluskehitysvaiheessa sekä sen tietoturvassa, sillä asia koskettaa globaalisti kaikkia. Tietoturvan osalta vaaditaan entistä ketterämpiä toimintamenetelmiä, jotta sovelluksen tietoturvahaasteisiin voidaan vastata jo itse sovelluksen kehitysvaiheessa. Tietoturvatuen antaminen liiketoiminnalle ja sitä kautta liiketoiminnan tukeminen muuttuvat teknologian kehittyessä ja arkipäiväistyessä yhä kriittisemmiksi palveluiksi.

Web-sovellusten käyttämät teknologiat ovat nopeassa ja jatkuvassa kehityksessä, joten tietoturvaltakin edellytetään jatkuvaa ja yhä nopeampaa kehitystä. Uudet haasteet ovat jatkuvia ja ratkaisut harvoin aukottomia. Uusien teknologioiden myötä tulee myös uusia tietoturvahaasteita ja sovelluskehittäjien tulee ymmärtää näihin liittyvät mahdolliset haasteet. Yhtenä vaihtoehtona on tietoturvatestauksen integroiminen yhä kiinteämmäksi osaksi sovelluskehitystä, jolloin tietoturvatestaus on usein toistuvaa ja automatisoitua. Tällöin tietoturvariskit kyetään huomaamaan mahdollisimman nopeasti ja riskeihin voidaan tarpeen vaatiessa puuttua.

Konferenssin puheenvuorot olivat hyviä ja tapahtuma onnistui erinomaisesti. Saimme kotiin viemisiksi loistavia uusia ideoita, jotka tulemme jalkauttamaan työhömme käytännön tasolle. Tällaisia uusia ideoita löytyi esimerkiksi teknisen tietoturvan puheenvuoroista ja näillä uusilla ideoilla voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan tietoturvaa.

Onko tietoturvatestaus ajankohtainen organisaatiollenne? Lue lisää tietoturvan testauspalvelustamme tai ota yhteyttä!

Tarvitseeko organisaationne apua tietoturvatestauksessa?
Lue pikaopas verkkopalvelun tietoturvan varmentamiseen:
Lue pikaopas verkkopalvelun tietoturvan varmentamiseen.
Lue pikaopas kriittisimmistä haavoittuvuuksista web-sovelluksista: